طرز تهیه شادونیای چیکن

طرز تهیه شادونیای چیکن

برای تهیه شادونیای چیکن اول پیاز را به صورت دایره ای خرد می کنیم.

  

هم