طرز تهیه کباب حسینی

طرز تهیه کباب حسینی

ابتدا نمک و فل