رضایتمندی شما مهمترین دستاورد و هدف ورکاده می باشد، لذا از زمانی که شما برای پرکردن فرم میگذارید، پیشاپیش سپاسگذاریم.

  •       پس از ثبت فرم در سریع ترین زمان ممکن، ورکاده با شما تماس خواهد گرفت.
  •       نمایندگان ورکاده در صورت نیاز، به رفع مشکل به صورت اتوماتیک به آدرس شما فرستاده میشوند.
  •       ورکاده از طریق پست پیشتاز و در سریعترین زمان ممکن، در صورت نیاز به ارسال مجدد قطعه ای از کالا اقدام می کند.

      ایجاد احساس آرامش و سرعت در کار در بخش خدمات پس از فروش ورکاده در اولویت قرار دارد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید