رضایتمندی شما مهمترین دستاورد و هدف ورکاده می باشد لذا از زمانی که شما برای پر کردن فرم میگذارید پیشاپیش تشکر میکنیم .

  • پس از ثبت فرم در سریع ترین زمان ممکن ورکاده با شما تماس می گیرد.
  • نمایندگان ورکاده در صورت نیاز به رفع مشکل به صورت اتوماتیک به آدرس شما فرستاده میشوند.
  • ورکاده از طریق پست پیشتاز و در سریعترین زمان در صورت نیاز به ارسال مجدد قطعه ای از کالا اقدام میکند.

ایجاد احساس آرامش و سرعت در کار در بخش خدمات پس از فروش ورکاده در اولویت قرار دارد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید